05 July 2022  
[] [] [] [] [] []
.. ..
..
..
.
``
.
..

  ..  .. ,   .

liveinternet.ru:       24

!
 

-
-
. 2
. 3
. 4
. 5
. 6

 

 

 

 

 

 

 

? 

 

. XII , , . . 

 

, ; .  XVI . :

" . ..."  

(Òâîð'ö¸¢á¥øà¢åðåò¸÷åñê¸ìú¢¢êí¸ãà N¢¢â¢¢

Áîëãàðüñêî袢´åìë¸"¢¢ïîQ ¢¢Åðåìý¸¢¢äࢢ¢ïîÁ¢Cyì¸ëú"¢¢¸¢¢¢

Ѹäîðü¢¢¢¢¢Ôð­´¸íú¢Êî¢ö帢Öࢢ¢¢¢Ôð­´¸¢¢a¢¢¢æ墢¢¸¢¢¸í¥¢a

ìíîæåñòâ¸ì åí¥¢¢ï¸ñàí¥¢¢¢â'¢¢âåë¸êN¢¢ìàí àêàí¹íý!!!)

              . : , .

759 XV . - :

. , (). ()(). () ."  

(Á¼ë¸¢áýÿõy¢¢äâࢢåðåò¸êࢢ⢢áîë'ãàðüñêî袢´åìë¸!¢¢ïî¢Q¢¢

Åð¸ìåà¢¢à ¢¢äðyã¥è¢ïîïú¢¢Áべìëú!¢¢ò¸ ¢áî¢ìíîãw¢ïñàøࢢêàíyíw¢B

¢¸¢ñò¸õåðú¢¢¸¢¢ìëòâú! ¢¢åðåò¸ö¸¢¢á¥ë¸¢¢¸ñïîëí¸ë¸¢ ¢öðê⸢¢ñâîå­¢¢åðåñ¸" )

. ,   . 

 

, . , , ,  - .

           , , ,   . -   ( ),    . , ,   , 12 ,   . 12, 12, ; .

, , . (dicunt quod descederunt a Christo de gradu ad gradum).  

.  

. ( , - , X . -). , . :

, .

, , , , , ( ).

, . ; , . . , I . . . 

.  

() . , ,   ; , .

, ( ) . . , , ղ   ( ). , V ., .   

.    

             , , , . . . 1, . . , . , . - . 2. . 3 ( ) . . . .

            .

 
  [] arrow arrow . arrow -
© 2001-2022. .
- , http://imperia.lirik.ru.
, , - .

- !